1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

A warm story from 1133 km away

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye / A warm story from 1133 km away

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki kaplıca, bölge halkının dört mevsim şifa bulmak için gittiği bir yer. Ancak kışın eksi derecelerde ortaya çıkan görüntüler, bunun çok daha ötesinde…

The baths in Budaklı village, Güroymak district in Bitlis, are popular among locals yearlong for healing. Nevertheless, the winter scenes from these baths offer a lot more…

Yazı ve Fotoğraflar: Engin Çakır / Words and photos: Engin Çakır

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

Bitlis’in nüfusu 341 bin. 7 ilçesi var: Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan ve il merkezi. Doğal güzelliklerinin en önemlisi hiç şüphesiz Nemrut Dağı’nda bulunan Nemrut Krater Gölü. Nemrut Gölü dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü. Volkanik yapılanmalarla şekillenmiş bu coğrafya, Bursa’dan tam 1133 km ötede. Doğu Anadolu dağlarının hilal gibi sardığı Muş Ovası’nın geniş düzlüğü ile sarp, engin ve başı dumanlı dağlar arasında göz kamaştıran bir bölgede Güroymak. Önceleri Çukur adı verilen ve daha sonra Norşin adını alan, en sonunda da Güroymak adı verilen ilçeye bağlı Budaklı Kaplıcası ise, tıpkı Bursa gibi termal bir merkez. Kaynağı Nemrut Gölü olan bu göletlerin etrafında hiçbir tesis yok. Açık hava kaplıcası denebilir. Üstü açık kaplıcaya özellikle karlı dönemlerde gelenler, su sıcaklığının 40-50 dereceleri bulduğunu görüyor.

Population of Bitlis is 341,000. The province comprises seven districts: Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan and central district. The most important natural beauty, no doubt, is the Lake Nemrut on Mount Nemrut. It is the greatest crater lake in Turkey and second biggest on the world. These highlands, shaped by volcanic structures, are located 1133 km away from Bursa. Güroymak is situated in a dazzling region between vast plains of Muş Plain encircled by East Anatolian Mountains and steep, immense and smoky summits. Budaklı Baths, a thermal center just like Bursa, is within the frontiers of Güroymak, once called Çukur and then Norşin. There are no facilities around these ponds created by Lake Nemrut. It is a kind of outdoor spa. Visitors of baths in snowy season witness water temperature attain 40-50°C.

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

Budaklı Kaplıcası’ndaki turizm potansiyelinin arttırılması için ise çalışmalar sürüyor. Güroymak Kaymakamlığı kaplıcanın termal turizm, ısıtmalı sera ve tulipa balığı yetiştiriciliğinde kullanılmasını hedefliyor. Ama kısa vadede bir gelişme yok gibi.

There are ongoing works in order to enhance tourism potential of Budaklı Baths. Prefecture of Güroymak aims at benefiting from baths in thermal tourism, heated greenhouse and tilapia cultivation. Nevertheless, no effort is visible in the short term.

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

Yapılan çalışmalar, bölgede 150 metre derine inildiğinde suyun ısısının 180 dereceye kadar arttığını gösteriyor. Termal Otel kurulması için de çalışmalar sürüyor.

According to researches, water temperature goes up to 180°C at the depths around 150 meters. There are efforts to establish a thermal hotel.

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

Kaplıcaya girenler, kaplıcanın birçok cilt hastalığına ve özellikle romatizmaya iyi geldiğini söylüyor. Çok soğuk havalarda bile sıcaklığı 40-50 dereceleri bulan suların; romatizma, solunum, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı ile metabolizma bozuklukları gibi hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor. Böyle olunca da şifa arayanların akınına uğruyor.

According to visitors, the baths are good for various skin diseases and particularly rheumatism. Water temperature attains 40-50°C even under very cold weather conditions; the water is believed to be good for healing disorders and diseases of rheumatism, respiration, nervous system, digestive system, kidneys, urinary tract and metabolism disorders. Thereupon, seekers of health flock in.

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

Türkiye’nin geneline oranla sosyoekonomik olarak zayıf bu bölgedeki Güroymak’ta yaşayanlar için yaşam şartları oldukça zor.

Güroymak region is socioeconomically weaker than Turkey average; life is tough for locals.

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

Bitlis’in Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı Kaplıcası’nı ilginç kılan özellikle kışın oluşturduğu görüntüler… Suda vakit geçirmekten hoşlanan mandalar ve atlarla birlikte kaplıcaya gelen köylü gençler, kar kış demeden suyun tadını çıkarıyor.

The interesting feature of Budaklı Baths, 7 km from Güroymak district in Bitlis, is winter sceneries… Village boys come to baths with water buffaloes and horses to enjoy the water under snow and ice.

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

Bitlis’te akla ilk gelen Büryan Kebabı’dır ama akılda kalan manzaraların başında Güroymak göletlerindeki bu fotoğraflar oluyor.

Büryan Kebab is the best-known specialty of Bitlis; nevertheless, photographs of Güroymak ponds provide unforgettable sceneries.

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

Anadolu’nun her yanında farklı güzellikler barındırdığı gerçeği kanıtlı bir şekilde ortada. Üstü açık olan bu havuzlar yaz-kış girilmeye müsait.

Ponds are a proof of vast riches scattered around every corner in Anatolia. These outdoor ponds are available for bathing all year long.

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

İlçenin doğusunda yer alan Nemrut Dağı ve krater gölü bu bölgenin de kaderini çizmiş adeta. O dondurucu soğuklara rağmen onlara bir hediye vermiş, içleri ısınsın diye.

Mount Nemrut and Crater Lake on the east of district have, it seems, sealed the date of region. They provided locals with a gift for warming themselves in freezing cold.

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

Yükselen buharlar arasında atlar ve mandalarla oynayan veya suya atlayan çocuklar, oldukça güzel fotoğraf kareleri veriyor.

Among the rising vapor, children playing with horses and water buffaloes and diving in water give wonderful shots.

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

İpek Yolu’nun güzergahındaki ilçenin bulunduğu topraklar tarihte; Hititler, Urartular, Persler, Makedonya Krallığı, Selefke Krallığı, Nesati Devleti, Roma İmparatorluğu, Mervaniler, Dilmaçoğlu Beyliği, Sökmeniler Beyliği, Şerefhanlar, Osmanlılar ve Rusların elinde kalmış.

The district is located on Silk Road and throughout history, it has fallen under Hittites, Urartians, Persians, Kingdom of Macedonia, Kingdom of Selefke, Nesati State, Roman Empire, Marwani, Dilmaçoğlu Beylik, Sökmeniler Beylik, Şerefhan, Ottomans and Russians.

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

Kaplıcanın bulunduğu Budaklı Köyü’nün etrafında Selçuklu mezarlarına ve birçok tarihi esere rastlamak mümkün.

Budaklı Village, where the baths are located, comprises Seljukid tombs and many historical monuments around. 

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye 1133 km öteden “sıcak” bir hikâye 1133 km öteden “sıcak” bir hikâye

1133 km öteden “sıcak” bir hikâye / A warm story from 1133 km away
Başa dön tuşu