Doğal olarak hayatımızda

Isıtan, aydınlatan, bambularla oradan oraya taşınan ve yüzyıllar devirip soluğu Bursa’da da almış bir “kutsal ateş” bu… Enerjinin en “doğal” kaynaklarından biri…

doğalgaz

Renksiz, kokusuz, havadan hafif, bu yönleriyle de fark edilmesi zor olan ama hayatı kolaylaştıran bir enerji kaynağı doğal gaz… Kaçakların fark edilebilmesi için özel olarak kokulandırılıyor. Kendi kolayca, dumansız, issiz, külsüz yanıyor. Hem ekonomik hem verimliliği en yüksek olan hem de insan sağlığını en çok düşünen yakıt türü…

Ocak

Fosil yakıtlar grubundan hidrokarbon esaslı olan doğal gaz, yeraltında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak ya da petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler şeklinde bulunuyor. Çok çok eski zamanlardan beri bilinen bir enerji kaynağı doğal gaz… M.Ö. 900’den bu yana insanlığa birçok konuda destek verdi. Bakü’deki bir ateş tapınağında, yüzyıllardan beri yanan doğal gaz alevlerini ünlü gezgin Marco Polo ile paylaştı. Roma’nın Uesta Tapınağı’nda bulunan aşk tanrıçası heykelini aydınlattı, Çinlilere, Shu Han Krallığı döneminde tuz kurutmaları konusunda yardım etti ve bu doğal gazın bir enerji türü olarak ilk kullanımı oldu. Hatta Çinliler yeraltı rezervuarlarından sızan doğal gazı bambu borularıyla taşıyarak farklı yerlere de ulaştırdılar. Taşınması, işlenmesi ve stoklanması konusunda da insanlara hiç zorluk çıkartmayan doğal gaz, 18. yüzyılın sonlarına doğru yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

istasyon

İtalyanlar doğal gazı aydınlanmak ve ısınmak için kullandı. Onu üretim sektöründe ilk kullanan ülke ise Amerika oldu. Amerika’daki ilk gaz sahası, 1815’te bir tuz madeni civarında keşfedildi. İlk ticari gaz işletmeciliği ise bundan 5 yıl sonra yapıldı. 1883’te ilk ticari yolculuğuna çıkan doğal gaz, boru hatları ile Pitsburg’a ulaştırıldı. Doğal gazın değeri 1920’lerde iyice arttı ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra doğal gaz kullanımı ve boru imalatı gelişmeye başladı. Doğal gaz dünyanın dört bir yanına taşınmaya, ulaştırılmaya başladı. 1970’den sonra yaşanan petrol krizi doğal gaza olan talebi arttırdı. Evlere de giren doğal gaz kısa süre içinde dünyanın en çok tercih ettiği enerji kaynağı haline geldi.

Hat

Doğal gazın Türkiye’deki macerası ise 1988’de Ankara’da başladı. 1992’den itibaren başkenti; İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmit takip etti. Bursa’daki ilk doğalgaz yatırımları 1989’da yapıldı. BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi) doğal gaz dağıtım yatırımlarına başladı ve doğal gaz 1992’de de evlere dağılmaya başladı. 2004’teki özelleştirme sürecinin ardından kente BURSAGAZ adıyla hizmet vermeye başladı.

Hat

Genel olarak sıradağların yamaçlarında görülen doğal gazın Türkiye’de çok büyük rezervleri bulunmuyor. En çok Trakya bölgesinde bulunduğu bilinen rezervlerin büyük denilebilecek bir kısmı da Mardin’de yer alıyor. Yine de Türkiye’nin bu konuda dışa bağımlılığı oldukça az. Doğal gazın büyük bir kısmı ise elektrik üretiminde kullanılıyor.

doğalgaz

Naturally in our lives

This is a “sacred light” conjured up centuries ago in Bursa that lights up, heats up, carried from here to there on bamboos… One of the most “natural” sources of energy…

Natural gas is an odorless, colorless, lighter than air source of energy that is difficult to distinguish due to these characteristics but that eases our lives… It is scented specifically so that the leaks can be detected. It burns easily without any smoke, soot or ash. It is a type of fuel that is both highly economic, highly efficient as well as considerate of human health.

Hydrocarbon based natural gas which is among the fossil fuels group is found underground as squeezed between the gaps of porous rocks or in large volumes as gas over oil fields. Natural gas is a source of energy that dates back many years… It supported humanity in many ways since 900 B.C. Natural gas which has been burning for centuries at a fire temple in Baku shared its flames with the famous traveler Marco Polo. It lit up the statue of the goddess of love at the Uesta Temple in Rome, helped the Chinese to dry salt during the reign of the Shu Han Dynasty which was the first use of natural gas as a form of energy. Indeed, the Chinese also carried the natural gas seeping from underground reservoirs to different locations via bamboo pipes. Natural gas which provided no difficulties for people with regard to its transportation, processing and storage began to be used widely towards the end of the 18th century.

Italians used natural gas for lighting and heating. Whereas America was the first country to use it in the production sector. The first natural gas field in America was discovered in 1815 around a salt mine. Whereas the first commercial gas industry started 5 years later. Natural gas which started its first commercial voyage in 1883 reached Pittsburgh by way of pipe lines. The value of natural gas increased significantly during the 1920’s and the use of natural gas along with pipe production started to develop following the 2nd World War. Natural gas started to be transported to all four corners of the world. Demand to natural gas increased following the oil crisis in 1970. Natural gas that entered our homes soon became the most preferred source of energy in the world.

The adventure of natural gas in Turkey started in 1988 in Ankara. The capital city was followed since 1992 by Istanbul, Bursa, Eskişehir and Izmit.the first natural gas investments in Bursa were made in 1989. BOTAŞ (Petroleum Pipeline Corporation) started its natural gas distribution investments and natural gas started to be distributed to homes in 1992. It started to serve the city as BURSAGAS following the privatization in 2004.

Turkey does not have large reserves of natural gas which is generally found along the foothills of mountain ranges. Majority of the reserves are known to be around Trakya region with some in Mardin as well. Still, the foreign dependence of Turkey in this issue is quite low. A great portion of the natural gas is used for the generation of electricity.

Yorumlar

comments

Bu da ilginizi çekebilir
Kapalı
Başa dön tuşu