Yaşam ile aranıza mesafe koymayın!

Do not place a distance between you and life!

40 yaş üzeri insanlar için yakını görme bozukluklarında tedavi seçenekleri, teknolojik gelişmelerle hızla artıyor.

Treatment options for presbyopia in individuals aged above 40 are rapidly increasing with technological advancements.

Uzağı net görememeye neden olan miyopi, hipermetropi veya cisimlerin kenarlarını keskin görememeye neden olan astigmatizma gibi kırılma kusurları herkeste görülmezken, 40 yaş üstü yakını net görememe (presbyopi), herkesin karşılacağı ortak bir sorun…

While myopia (also called nearsightedness) causing an inability to see distant objects clearly, hyperopia (also called farsightedness) or astigmatism that that results in blurred vision are not seen in everyone, presbyopia or the inability to see what is up close clearly is a common problem that everyone will encounter…

Presbyopi (yaşa bağlı yakın mesafeyi net görememe), herkeste aynı yaşta başlamamakla beraber 40 yaş üstü herkeste görülen bir durum ve başladığında yakını görebilmek için kişi okumaya çalıştığı yazıları gözden uzaklaştırarak netleştirebilir. Fakat bu uzun soluklu ve ideal bir çözüm oluşturmaz.

Presbyopia (loss of near focusing ability that occurs with age) does not start at the same age for everyone but is observed in all individuals above the age of 40 during which the individual can focus on the texts that they are trying to read only by keeping it distant from their eyes. However, this is not an ideal solution in the long run.

Presbyopi için değişik tedavi seçenekleri bulunuyor; 10 -15 yıl öncesine kadar yakını görme sorunu olan kişiler, en sık olarak tek odaklı yakın gözlüğü kullanarak yakını net görürlerdi. Fakat tek odaklı gözlüklerle hem yakını hem uzağı aynı anda görmek mümkün değildi. Yakını görmek için gözlük takarken, uzağa bakarken çıkarmak zorunda kalınırdı. Avantajı ise maliyeti düşük olması ve yakını net göstermesiydi. Fakat kişinin aynı zamanda uzak mesafeyi görme sorunu varsa, bu yakın gözlüğü ile uzağı göremediği için uzak ve yakın gözlüğünü bakacağı mesafeye göre takıp çıkarmak zorunda kalırlardı.

There are different treatment options for presbyopia; individuals with difficulty to see up close most frequently used single focus glasses to overcome this issue until 10 -15 years ago. However, it was not possible to see distant and close objects clearly at once with single focus glasses. One had to use different glasses to see distant and close objects clearly. The advantage was that it was less costly and one could see close objects clearly. However, if the individual also had an issue with seeing distant objects clearly, he/she would have to remove the glasses and use another one depending on whether they would be looking at close or distant objects.

Bu durum “progresif” camlar denilen gözlük camlarının geliştirilmesi ile beraber çok daha konforlu bir hale geldi. Progresif camlar uzak, orta hat ve yakını aynı gözlükte buluşturmayı sağladı. Uluslararası birçok cam firması ihtiyacı karşılamak üzere farklı ham maddeler ve farklı yazılımlar kullanarak, kanal dizaynı farklı olan çok sayıda ve farklı kalitelerde camlar ürettiler. En iyi progresif gözlüklerin yapılabilmesi için göz doktorunun yapacağı detaylı bir görme testi, göz numaralarının tespitinin yanı sıra gözlüğün camlarını takacak olan optisyenin de hem hastaya en uygun camı önermesi hem de odakları ve cam montajını en doğru şekilde yapması gerekir. Bugün hastanın günlük hayatındaki kitap okuma, bilgisayar kullanma, masa başında kalma, spor yapma gibi süreleri sorularak ve mesleği göz önünde bulundurularak cam seçimi yapılıyor.

This process became much more comfortable over time with the development of “progressive” glasses. These progressive glasses allow one to do close-up work, middle-distance work, or distance viewing without needing to change glasses. Many international glass companies manufactured glasses with different quality options using different materials, software or channel designs in order to meet the increasing demand. An ophthalmologist should carry out a detailed test of vision in order to determine the eye numbers accurately and the optician should suggest the best glass for the patient as well as make the glass installation accurately. Today, glass selection is made by taking into consideration their profession as well as the habits of individuals during the day such as the durations of time they spare for reading, computer use, desk work, sports.

Bu gözlüklerin yanı sıra multifokal (çok odaklı) kontaktlensler de astigmatı olmayan kişilerde uzağı ve yakını net görmeyi sağlayabilen bir tedavi seçeneği oluyor. Günümüzde presbyopinin radikal çözümü olan cerrahi bazı girişimler yaygın olarak uygulanıyor.

In addition to these glasses, multifocal contact lenses are also used as a treatment option enabling individuals without astigmatism to see distant and close objects clearly. Various surgical interventions are also applied as radical solutions for presbyopia.

45 yaşın üzerinde miyopi, hipermetropi, astigmat ve presbiyopinin (Yaşlılığa bağlı yakın odaklama güçlüğü) cerrahi tedavisinde kullanılan ve en verimli sonuç alınan cerrahi tedavi refraktif, göz içi mercek değişimi ameliyatıdır. Bu cerrahi girişimde Femtosaniye lazer teknolojisinden de faydalanılıp kişinin merceği alınarak yerine trifokal mercek takılıyor. Böylelikle hastanın kendi göz merceği tam olarak kirlenip katarakt olmadan önce uzak, yakın kırma kusuru yanı sıra astigmatlı trifokal mercekler kullanıldığında astigmattan da kurtuluyor. Değiştirilen bu mercek ömür boyu sorunsuz şekilde gözde kalabiliyor ve hastanın katarakt ameliyatı olmasına gerek kalmıyor!

Refractive or lens replacement surgeries yield the best results for the treatment of myopia, hyperopia, astigmatism and presbyopia (reading difficulty due to aging) for individuals above the age of 45. During this surgical procedure, femtosecond laser technology is used to remove the lens of the individual and place a trifocal lens in its place. Thus, the individual is also spared from cataract and astigmatism when trifocal lenses with astigmatism are used in addition to hyperopia. This new lens can be used without any problem for life and the patient does not have to undergo cataract surgery!

Sağlıkla kalın…

May health be with you all…

Göz Hastalıkları Uz. Op. Dr. Fatma Akalp / fatmaakalp@yahoo.com

Ophthalmologist Spec. Op. Dr. Fatma Akalp / fatmaakalp@yahoo.com

Yorumlar

comments

Bu da ilginizi çekebilir
Kapalı
Başa dön tuşu