Her şeyin “enerji”si…

Aslında bir enerji denizinde yüzüyoruz ve her birimiz ayrı bir enerji frekansıyız, birer titreşimiz… Ancak tıpkı bir balığın, içinde yüzdüğü denizin farkında olmaması gibi biz de bu durumun pek farkında değiliz. Her şeyin enerjisi

Burcu Karslıoğlu - Yoga
Burcu Karslıoğlu-Yoga Eğitmeni

Enerji, kelime anlamıyla maddede var olan ısı ve ışık biçiminde ortaya çıkan güçtür. Bedendeki enerji ise organların çalışabilmesi ve beden ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin öğelerinin sağladığı güç demektir. Örneğin; yürümek konuşmak, ısınmak ve düşünmek enerji gerektirir. Fakat enerji görünmez olduğu için anlaşılması zordur. Yogada bahsedilen enerji, yaşam enerjisidir ve tüm varlıklarda bulunur. Her şey enerjidir. Bedenlerimiz, zihinlerimiz hatta düşüncelerimiz… Her biri, enerjinin değişik hallerini barındırır. Enerjinin akışkanlığı, beraberinde değişimi ve dönüşümü de getirir. Yoga, tam da burada devreye giren bir sistem, bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Burcu Karslıoğlu - Yoga

Enerjiden bahsedince bedendeki enerji merkezlerinden, çakralardan bahsetmeden olmaz. Enerjinin devridaim ettiği, tam ve sürekli bir dönüş, dolaşım halinde olduğu merkez bölgede pek çok çakra olsa da 7 ana çakra merkezi vardır. Bunlar; enerji akışının sağlandığı, omurga boyunca sıralanmış ana merkezlerdir. Enerji akışı doğru sağlanmadığında o bölgede çeşitli sorunlar yaşanır. Çakralar gözle görülmez olmalarına karşın kendilerini kişilerdeki etkileri ile ortaya koyar ve somutlaştırır. Çakralar her ne kadar ruhsal enerji girdapları olarak tanınsa da fiziksel bedendeki merkezlerle ilişkilidir. Daire biçiminde ve hareket halinde bulunan çakraları daha iyi kavramak için öncelikle bedendeki bağlantıları anlamak yardımcı olabilir. Çakraların etkin hale getirilmesi yoga ile daha kolay ve daha sağlıklı olur. Bu da yogadaki asanalar(pozlar) ve nefes teknikleri ile mümkündür. Çakralar ne kadar açıksa, enerji akımı da o kadar fazladır ve kişi o kadar sağlıklıdır.

Burcu Karslıoğlu - Yoga

5000 yıl öncesine dayanan kadim bir bilgidir yoga… “Bence” bir yolculuktur. Ben ancak benim için yoganın ne olduğunu anlatabilirim çünkü yoga kişisel bir deneyimdir. Bedeni esnetip güçlendiren bir spor, hayatın stresine inat gevşemeyi sağlayıp iyi hissettiren, kişinin kendine ayırdığı bir zaman dilimi ya da içsel yolculuğu derinleştirecek çalışmalar… Yogayı nasıl görürseniz görün, deneyimlemeden tanımlamanız mümkün değildir.

Burcu Karslıoğlu - Yoga

Her “an”ı olduğu haliyle, tam anlamıyla yaşama sanatıdır yoga. İyi ya da kötü diye ayırt etmeden her şeyi hissedebilmenizi sağlar. Bu da size tamlık ve bütünlük hissi verir. Önce en dış parçamız olan bedenle başlar işe… Bedeninizi hissetmeye, bedeninizdeki hisleri fark etmeye başlarsınız. Sonra zihin çıkar sahneye… Bedeniniz ile nasıl uyumlu çalıştığına şahit olur ve hislerinizi takip ederek zihnin doğasına ulaşırsınız. İçeride konuşanın, sürekli fikirler üretenin kim olduğunu anlarsınız. Ardından nefes girer devreye… Nefes, hayattır ve nasıl nefes alıyorsanız öyle yaşıyorsunuzdur. Geniş ve derin nefesleri deneyimlemeye başlarsınız. Nefes, gövdenizdeki kasları çalıştıran ilk hareketi başlatır. Nefesini hissetmeye ve bazı zamanlar onunla kalmaya başlarsınız. Bunların ötesinde, yaşadıklarınızın, hissettiklerinizin, deneyimlediklerinizin hepsini gözlemleyen, gören bir parça fark edersiniz. Bu “ruh”tur. O andan sonra yeni bir yolculuk başlar; ruhsal bir yolculuk… Kim olduğunuzu bulmak ve kendinizi tanımak için önünüze boylu boyunca uzanan keyifli, huzurlu, sürprizlerle dolu bir yoldur bu. Kendinizi tanımaya başladıkça, hayatınız değişir. Hayatın akışı ve enerjiniz ile dansınız başlar.

Burcu Karslıoğlu - Yoga

Yogada; Eter (farkındalık, dikkat, iç göz), Hava (nefes), Su (akış), Ateş (enerji), Toprak (sabitlenme, hiza) olmak üzere 5 farklı element vardır. Her biri farklı bir enerjiyi temsil eder. Enerjileri tanıdıkça yogayı daha iyi anlarız. Tarzlara bölünmüş, kimi zaman çelişki içinde görünen yoga uygulamaları 5 element içerisinde bütünleşir ve çelişkiler sona erer. Basit ve açık olarak yoga anlaşılır, hissedilir, uygulanabilir. Bütün elementleri dengeli kullanan bir yoga çalışması çok faydalıdır. Yogayı 5 element dengesiyle uyguladığınızda, yoganın meyvesi olarak hayatı dengeli ve dolu yaşamamıza hizmet eder.

“Energy” of all… 

Actually, we are swimming in a sea of energy and all of us are distinct energy frequencies, vibrations… However, just like a fish is not aware of the sea it swins in, we are also not aware of this.

 Energy, in the true sense of the word corresponds to the power inherent in the substance which is revealed in the form of heat and light. Whereas the energy in the body is the power provided by the nutrients in order to ensure that the organs function and the body temperature is sustained. For instance; walking, speaking, warming up and thinking requires energy. However, energy is difficult to comprehend since it is invisible. The energy as mentioned in yoga is the life force and is present in all living things. Everything is energy. Our bodies, minds and even thoughts… Each possesses a different form of energy. The fluidity of energy brings with it change and transformation. Yoga appears as a system, a method that kicks in just at this point.

We cannot overlook the energy centers, the chakras if we are talking about energy. Even though there are many chakras at the central region where energy circulates and is in full flux and rotation, there are 7 main chakra centers. These are the main centers along the spine that provide energy flow. Various problems occur in that region when energy flow cannot be attained properly. Even though chakras are invisible to the naked eye, they make themselves felt by their effects on the individual. Even though chakras are known as spiritual energy whirlpools, they are related with the centers on the physical body. Understanding the connections in the body may also help understanding the chakras that are in motion and are circular. It is healthier and easier to activate the chakras via yoga. This is possible by way of the asanas (postures) and breathing techniques of yoga. The more open the chakras are, the greater the energy flow of that individual is and the healthier he/she is.

Yoga is an ancient form of knowledge dating back 5000 years… “For me”, it is a voyage. I can only tell you what yoga is to me, because yoga is a personal experience. A sports activity for flexing and strengthening the body, activities that make one feel more relaxed despite the stress of life and those that deepen the time that one spares for himself/herself or that deepen the internal voyage… It is not possible to define yoga before experiencing it.

Yoga is the art of living each “moment” as they are and in their fullest. It allows you to feel everything without making classifications as good or bad. This gives you a feeling of wholeness and integrity. It first starts with our outermost part: the body… You start feeling your body, the senses in your body. Then your mind comes into play… You witness how harmoniously it works with your body and reach the nature of the mind by following your feelings. You realize who it is talking inside and generates ideas continuously. Then comes breath… Breath is life and you live life the way you breathe. You start experiencing deeper breaths. Breath kicks off the first movement that works the muscles in your body. You start feeling your breath and sometimes staying with it. Apart from these, you realize a small piece that observes everything you live, feel and experience. This is the “soul”. It is then that the voyage starts; the spiritual voyage… This is a road full of surprises that stretches out in front of you all the way to finding who you are and getting to know yourself. The more you get to know your self, the more your life changes. Your dance starts with the flow of life and your energy.

Yoga has five elements of; Ether (awareness, attention, internal eye) , Air (breath), Water (flow), Fire (energy), Soil (fixing, alignment). Each represents a different energy. We understand yoga better as we get to know energies more. Yoga applications that have been classified into different styles are combined within these 5 elements and all conflicts between them end. Simply put, yoga can be understood, felt and applied. A yoga study that includes all these elements in a balanced manner is very beneficial. When we apply yoga with its 5 element balance, it serves us to lead a balanced and fuller life.

Yorumlar

comments

Bu da ilginizi çekebilir
Kapalı
Başa dön tuşu