Sheraton Bursa Hotel
Mudanya Kitap Fuarı
Eker Efsane Yoğur

Duygular

Hiç düşündünüz mü, duygularımızı şimdi hissettiğimizden daha fazla hissetseydik neler olurdu? Mesela dondurmamız yere düştüğünde hissettiğimiz üzüntüyü üç katı hissetseydik ya da sokakta gördüğümüz her yalnız kedinin iç hüznünü beş kat fazla hissetseydik kalbimizde. Çok beklediğimiz o şahane haberi aldığımızda 10 katı daha fazla yaşasaydık mutluluk duygusunu… Belki de hayat bizim için daha zor olurdu değil mi?

Özel yetenekli çocuklar varoluşsal olarak taşıdıkları birçok özellikleri gibi duygular konusunda da çok hassas olabiliyorlar. Duygularını anlamada ve duygularını kontrol altına almada zorlanabiliyorlar. Çok yoğun hissettikleri duygularını anlayabilecek ve başa çıkma becerisi kazanmalarına yardımcı olacak yetişkinlere ihtiyaç duyuyorlar. Uzun yıllar boyunca yaptığım gözlemlerime göre özel yetenekli öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi “anlaşıldıklarını” hissetmeleridir.

Birçok yeteneğe sahip ama aynı zamanda birçok farklı alanda zorluklar yaşayan bu özel çocuklarımızın gerçek potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için anlaşılmaya ve desteklenmeye ihtiyaçları var. Farklı düşünüyorlar, farklı hissediyorlar bu farklılıkları ortaya çıkartmalarına izin verdiğimizde yaratıcılıklarını üst düzeye çıkartabiliyorlar. Fakat buna izin verecek ortamlar hazırlayamadığımız ve onları anlayamadığımızda ise hayat onlar için çok zor bir hal alabiliyor.

Ailelerimizin ve eğitimcilerimizin bilinçlenmesi, sınıf ve aile ortamında öğrencinin kendini ifade edebilmesi için çok önemli bir etkendir. Bu yoğun yaşamın içerisinde birbirimizi, en önemlisi de çocuklarımızı anlayalım, onları karşısındaki kişileri anlayamaya çalışmaları için yüreklendirelim. Unutmayalım ki dünyamızın güzel yürekli çocuklarımıza ihtiyacı var.

Düşünen, sorgulayan ve üreten nesiller yetiştirmek ümidiyle…

Yazı / Text: Aymer Zülfikar – TED Bursa Koleji / Düşle Yap  Öğretmeni


Emotions

Did you ever stop and think what would happen if we felt all our emotions stronger than we do now? For instance, what if we felt the sadness we feel when we drop our ice cream to the floor three times stronger or felt the loneliness of a stray cat five times more? What if we felt the happiness of some great news 10 times stronger…? Perhaps, life would be more difficult for us, right?

Gifted children can be more sensitive with regard to emotions just as is the case with many of their characteristics. They may have difficulty in understanding and controlling their emotions. They need adults who can understand the emotions that they feel intensely and also who can help them in acquiring the skills for overcoming these strong emotions. Based on my observations stretching over many years, feelings of being “understood” is one of the most important needs of gifted children.

These gifted children with many different talents who experience difficulties in various other fields need to be understood and supported in order to put forth their true potential. They think differently, they feel differently and their creativity may soar when we enable them to put forth these differences. However, life may become quite complicated for them when we fail to understand them and cannot provide the right environments for them.

It is an important factor that the awareness of our families and educators increases as well as the ability of the student to express them in class and in the family environment. Let us understand each other and most importantly our children in this hectic life and let us encourage them to understand others as well. We should always keep in mind that our world needs children with beautiful hearts.

Hoping to raise new generations that think, question and produce…

Yorumlar

comments

Etiketler

Bu da ilginizi çekebilir

Kapalı
Kapalı