Sheraton Bursa Hotel
Eker Efsane Yoğur
Ted Bursa Koleji
Neskar Otomotiv

Bursa’nın değişen güvenlik anlayışı

Securitas

Bursa’nın değişen güvenlik anlayışı

Bursa’nın değişen güvenlik anlayışı

Ekonominin lokomotif şehirlerinden birisi olan Bursa’da, hizmetin sürekliliği giderek önem kazanıyor. Bu süreklilikte dikkat çeken en önemli konu ise güvenlik…

Herhangi bir işletmenin yangın gibi tehlikeli bir durum yüzünden bir saat bile üretimine ara vermesi büyük zararlara neden oluyor. Ayrıca bu olumsuz durum sadece maddi zararla kalmıyor, müşteri kaybı, itibar kaybı gibi tamiri çok daha güç problemler de oluşturuyor. Üretim sürecini aksatacak herhangi bir şey olmaması adına işletme sahipleri her alanda önlemlerini alıyorlar. Üretim bandının durması, hizmetin aksaması ve işletmenin eski haline geri döneme süreci günümüz rekabet ortamında alınacak en son risk olarak değerlendiriliyor. Bu sürecin yönetiminde ilk sıralarda ise güvenlik hizmetleri yer alıyor.

Yatırımcıların teknolojiyi aldıkları güvenlik hizmetlerinde de görmeye başlamaları Bursa’daki güvenlik uygulamalarını değiştirmeye başladı. Securitas Güvenlik’in insan ve teknolojiyi bir araya getirerek ortaya çıkarttığı Entegre güvenlik çözümleriyle olası riskler göz önüne alınarak her bölüm için özel güvenlik çözümleri geliştiriliyor. Teknolojinin alınan güvenlik hizmetinin içerisine girmesiyle hem maliyetler düşüyor hem de riskler en aza indiriliyor. Akıllı video analiz yazılımları sayesinde güvenlik ihlallerini anında görüntülenebiliyor. Bu yazılımlarla sınır ve çevre ihlali, belli bir bölgede rutin olarak gezinen kişi tespiti, izinsiz toplanma, şüpheli paket, yanlış park, ters yöne giriş gibi olumsuz durumları tespit edilebiliyor. Securitas Uzaktan İzleme Merkezi’ne düşen alarm görüntüsünün ardından operatör, gerekli gördüğü durumlarda uzaktan sesli anons yaparak şüphelinin suçu gerçekleştirmeden uzaklaşmasını sağlıyor, ardından kontrol ekiplerine ve kolluk kuvvetlerine haber vererek olayı hızlıca sonuçlandırıyor. Proje maliyetlerini düşürerek riski azaltan bu sistemler müşterinin ihtiyacına göre Securitas tarafından projelendiriliyor, kuruluyor ve işletiliyor.

Endüstriyel tesisler, alışveriş merkezlerine ve benzeri büyük tesislerde izleme merkezi projenin içinde kurabiliyor. Daha küçük çaplı projelerde ise İstanbul’da ve Ankara’da yer alan ve birbirinin yedeği olarak eş zamanlı çalışan Uzaktan İzleme Merkezleri aracılığıyla bu hizmetler verilebiliyor. Böylece Türkiye’nin en büyük uzaktan izleme merkezi tarafından projelere yerleştirilen kameralar, 7 gün 24 saat izlenerek alarmlara anında müdahale ediliyor. Endüstriyel tesislerden, alışveriş merkezlerine, otellere, plazalardan, sitelere ve müstakil evlere kadar birbirinden farklı birçok alanda etkin olarak faydalanılan uzaktan izleme hizmetleri günümüzün önemli ihtiyaçları arasında yer alıyor. Bursa’da otellerden, fabrikalara birbirinden farklı bölümlerde hayata geçmeye başlayan Entegre Güvenlik Hizmetleri içerisinde yer alan akıllı sistemler hem üretimin devamlılığına katkı sağlıyor hem de yatırımcının bütçesine katkıda bulunuyor. / Bursa’nın değişen güvenlik anlayışı

 

Bursa’nın değişen güvenlik anlayışı
Bursa’nın değişen güvenlik anlayışı

 

The changing sense of security in Bursa

Continuity of service is gaining importance in Bursa, one of the leading cities for our economy. Security is among the most important subjects that attracts attention as part of this continuity…

A halt in production due to hazardous situations such as fire results in drastic losses even when it lasts only a few hours. In addition, this adverse situation not only causes financial loss alone, but also results in issues that are much more difficult to overcome such as loss of customers or reputation. Business owners take all kinds of precautions to avoid any mishap that will hinder production. Halts in the production line, setbacks in service and the recovery period for the business are evaluated in today’s competitive environment as risks that should be avoided at all cost. Security services have priority in the management of these issues.

Security applications in Bursa are changing after investors started noticing the use of technology in security services. Thanks to the Integrated security solutions provided by Securitas Security combining humans and technology, it is now possible to develop special security solutions for each department by taking into consideration the possible risks involved. Costs decrease and risks are minimized when technology is used as part of the provided security services. Breaches in security can be spotted immediately by using smart video analysis software products. These software products can be used for detecting breaches in borders and environment, an unidentified individual making routine strolls around a specific region, unauthorized gatherings, suspicious packages, wrong parking or vehicles that enter opposite lanes. Following the alarm image received by the Securitas Remote Monitoring Center, the operator makes an audible announcement if required thus warding off the suspicious individual after which the control teams and law enforcement officers are informed and thus the issue is resolved rapidly. These systems that decrease project costs as well as the risks involved are designed, set up and operated by Securitas.

The monitoring center can be placed inside the project in large facilities such as industrial plants, shopping malls and etcetera. Whereas for other smaller scale projects, Remote Monitoring Centers located in Istanbul and Ankara that operate synchronously as substitutes for one another can be used to provide these services. Thus, cameras placed in projects by the largest remote monitoring center in Turkey are tracked 24/7 and alarms are responded to at once. Remote monitoring services that are used in many different areas from industrial facilities to shopping malls, hotels, plazas, residences and private homes are among today’s most important necessities. Smart systems which are part of the Integrated Security Services that are slowly put into practice at different departments of hotels and factories in Bursa contribute to production continuity as well as the budgets of investors.

Bursa’nın değişen güvenlik anlayışı-Securitas

 

Yorumlar

comments

Etiketler
Kapalı